Spółka Fenix powstała w 2000 roku. Prowadzimy działalność w zakresie ochrony środowiska polegającą na gospodarczym wykorzystywaniu rozpuszczalników oraz wtórnym ich przerobie - recyklingu. Obsługujemy klientów na terenie całego kraju.

Przedmiotem naszej działalności są:

   przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

  gospodarowanie odpadami


Działalność prowadzimy w oparciu o aktualną decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego     pobierz


Dane rejestrowe:

FENIX Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 129 E

81-571 Gdynia


KRS: 0000248365

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział KRS


REGON: 192492913

NIP: 586-20-66-815


Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Kapitał wpłacony: 50 000 PLN


Rachunek Bankowy:


55 2490 0005 0000 4520 9037 6451

Alior Bank


Prezes Zarządu:


mgr inż. Igor Wojciechowski      Home      O nas      Oferta      Technologia      Produkt      Kontakt     
Copyright by M&M